ข่าว/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขยายวันลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขยายวันลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน

ถึงวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

นักศึกษาถ้ายังลงทะเบียนไม่เรียบร้อย สามารถจัดการได้ ผ่านระบบ SCMS ได้เลยค่ะ
view: 111 shares: