ข่าว/กิจกรรม

ขอเชิญชวนชาวเรา พี่ ๆ น้อง ๆ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกันตอบแบบสอบถามเพื่อความเป็นที่สุดของ SPU

ขอเชิญชวนชาวเรา พี่ ๆ น้อง ๆ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกันตอบแบบสอบถามเพื่อความเป็นที่สุดของ SPU

อย่าลืมมาใช้สิทธิ์ ใช้เสียง แสดงความคิดเห็นเพื่อมหาวิทยาลัยของเรากันนะคะ

ตอบแบบสอบถาม SCAN ME ค่ะ


 
view: 41 shares: