ข่าว/กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์เรื่อง การวัดตัวตัดชุดสูทพิธีการ

นัดวัดตัวตัดสูทรอบที่ 1:
วัน: ศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา: 12:00 - 15:00 น.
สถานที่: ห้องเลาจน์คณะศิลปศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 10
เอกสารสำคัญ: ใบเสร็จรับเงิน
หมายเหตุ: กรณีที่ไม่ได้นำใบเสร็จชำระเงินค่าตัดสูทมาแสดง ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่วัดตัวให้ทุกกรณี
 
view: 68 shares: