ข่าว/กิจกรรม

น้อง ๆ นักเรียนจาก โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๑: Rittiyawannalai 1 School ที่ให้ความสนใจมาเยี่ยมชม Campus Visit

น้อง ๆ นักเรียนจาก โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๑: Rittiyawannalai 1  School ที่ให้ความสนใจมาเยี่ยมชม Campus Visit โดยมีความสนใจสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ: Japanese for Business Communication (JBC) ที่สอนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจที่สามารถต่อยอดได้หลากหลายอาชีพในอนาคต โดยมี Asst. Prof. Dr. Yasumasa MORI หัวหน้าสาขาให้คำแนะนำ อาจารย์สุทธิชา เพชรวีระ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจและอาจารย์ผ่องพรรณ ทวีเลิศทรัพย์ ให้การต้อนรับน้องๆ เป็นอย่างดี
view: 25 shares: