ข่าว/กิจกรรม

ยินดีต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนจาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

ยินดีต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนจาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี: Navamintrachinutit Suankularb Wittayalai Pathum Thani High School ที่ให้ความสนใจมาเยี่ยมชม Campus Visit เกี่ยวกับด้านภาษาทางธุรกิจ กับคณะศิลปศาสตร์ของเรา หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น้อง ๆ มองไว้นะคะ
view: 27 shares: