ข่าว/กิจกรรม

ยินดีต้อนรับน้อง ๆ จาก โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" – Sena "Senaprasit" School

ยินดีต้อนรับน้อง ๆ จาก โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" – Sena "Senaprasit" School ที่มาเยี่ยมชม Campus Visit เพือเป็นหนึ่งในทางเลือกเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง กับ 3 สาขาวิชา ทั้งภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ และภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ของคณะศิลปศาสตร์เราค่ะ
view: 81 shares: