ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ที่เรียนในรายวิชา ENG111 และ ENG112 กับ Andrew Biggs Academy ภาค 1/2563

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ENG111 และ ENG112 กับ Andrew Biggs Academy
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีคุณ Andrew Biggs และทีมงาน ช่วยอธิบายและให้คำแนะนำ

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 น. อาคาร 11 ชั้น G โซน C
view: 78 shares: