ข่าว/กิจกรรม

งานไหว้ครูฝากตัวเป็นศิษย์คณะศิลปศาสตร์ บายศรีสู่ขวัญ ปฐมนิเทศรอบ 2 และคัดเลือกตัวแทนเพื่อเป็น Brand Ambassador ของคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานไหว้ครู พร้อมกล่าวเปิดงานต้อนรับนักศึกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 2 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 ณ ห้องบัวหลวง อาคาร 1 ชั้น 5

และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม การคัดเลือกตัวแทนเพื่อเป็น Brand Ambassador ของคณะ
โดย อาจารย์มิ่งขวัญ พุคยาภรณ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติมอบรางวัลกับน้องๆ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับรางวัลทุกคนเลย
 
view: 71 shares: