ข่าว/กิจกรรม

SPU CARE กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ โรงพยาบาลนวมินทร์ ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

       SPU CARE กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ  โรงพยาบาลนวมินทร์   ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม - วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563  บริเวณ ลานกิจกรรม อาคารกิจการนักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษามาใช้บริการตรวจสุขภาพกันเยอะๆ นะค่ะ
view: 117 shares: