ข่าว/กิจกรรม

ขอนำเสนอรายวิชาโทด้านภาษามาให้ได้เลือกเรียนกัน

วันนี้่ขอนำเสนอรายวิชาโทด้านภาษามาให้ได้เลือกเรียนกัน
มีมาให้ครบทั้ง 3 สาขาวิชาในคณะศิลปศาสตร์ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาจีน ไม่ว่าจะเรียนคณะ/สาขาวิชาใด ก็สามารถเลือกเรียนภาษาเป็นวิชาโทได้

หมายเหตุ: รายวิชาเปิดสอนตามลำดับและเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะต้นสังกัด
view: 97 shares: