ข่าว/กิจกรรม

รายชื่อผู้ที่ส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ภาค 3/2562

รายชื่อผู้ที่ส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ภาค 3/2562

 ผู้กู้ยืมฯ กยศ./กรอ. รหัส 59 – 62

 ที่จัดส่งเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ พร้อมเอกสารแนบมาแล้ว
 ตรวจสอบรายชื่อ คลิก :https://bit.ly/3dCn69A

#หมายเหตุ
► สำหรับผู้กู้ยืมฯที่ดำเนินการจัดส่งเอกสารมาแล้ว แต่ยังไม่มีรายชื่อ (อาจอยู่ระหว่างการขนส่ง) โดยให้รอประกาศแจ้งรายชื่อเพิ่มเติมอีกครั้งทางหน้าเพจสำนักงานทุนการศึกษา #สำนักงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU#

 
view: 87 shares: