ข่าว/กิจกรรม

ประกาศ เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดดาว-เดือนและดาวจำแลง คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

WHO IS NEXT GEN 2020

ทางคณะศิลปศาสตร์ได้เปิดโอกาสให้น้อง ๆ 63 ได้ร่วมสมัครดาว-เดือนและดาวจำแลง เพื่อแสดงศักยภาพและความสามารถ
คุณสมบัติ
- เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63
- มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
- มีความสามารถ
- พร้อมเรียนรู้
- มีระเบียบวินัย
- มีมารยาท

สำหรับน้องๆที่สนใจ
สามารถแสกน QR CODE มุมล่างซ้ายได้เลยนะคะ
 
view: 452 shares: