ข่าว/กิจกรรม

DEK63 รู้ เรียนออนไลน์ใน e-Learning

 ทุกคนรู้ DEK63 รู้ เรียนออนไลน์ใน e-Learning 

 ง๊าย ง่าย แค่สแกน QR Code

หรือ เข้าผ่าน URL https://dek63.spu.ac.th
 
view: 3970 shares: