ข่าว/กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานทุนการศึกษา

DEK63 ที่กู้เรียน กยศ. / กรอ.
ในหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ Human Capital จะได้รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ 
กู้เรียนได้ส่วนลดเงินกู้ 30 % (เมื่อจบการศึกษา)
ส่วนลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือเพียง 0.5 % ต่อปี (จากปรกติ 1 % ต่อปี)
view: 81 shares: