ข่าว/กิจกรรม

สำนักงานทะเบียนแจ้งกำหนดการลงทะเบียนสายและ เพิ่ม-ถอน รายวิชา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

สำนักงานทะเบียน
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนสายและ เพิ่ม-ถอน รายวิชา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

ลงทะเบียนสาย
5 มิถุนายน - 6 มิถุนายน 2563

เพิ่ม - ถอน รายวิชา
7 มิถุนายน - 9 มิถุนายน 2563
 
view: 324 shares: