ข่าว/กิจกรรม

เปิดระบบยื่นแบบคำขอกู้ยืมฯ ภาค 1/2563

 น้องใหม่ รหัส 63 
► ให้ผู้กู้ยืมฯ กรอ. รหัส 63
► ที่เรียนใน คณะ/สาขา ดังต่อไปนี้
► ดำเนินการยื่นแบบคำขอกู้ยืมฯ ภาค 1/2563
► ผ่านระบบ e-studentloan ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 สาขาวิชาธุรกิจการบิน
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
 สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต
 สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
#หมายเหตุ :
► สำหรับผู้กู้ยืมฯ กรอ.ใน คณะ/สาขา #ที่ยังไม่มีรายชื่อ ให้ติดตามประกาศแจ้ง
การเปิดระบบอีกครั้งทางหน้าเพจ
► สำหรับผู้กู้ยืมฯ กยศ.รายใหม่ และ กยศ.ต่อเนื่อง รหัส 63 #สามารถดำเนินการยื่นแบบคำขอกู้ยืมฯ ผ่านระบบ e-studentloan ได้เลยทุก คณะ/สาขา
► โดยผู้กู้ยืมฯ กยศ.กู้ต่อเนื่อง ให้เลือกยื่นแบบในหัวข้อ
" กรณีย้ายสถานศึกษาหรือเปลียนระดับการศึกษา "
► การยื่นแบบต้องยื่นผ่าน internet Explorer Version 10 และ 11 เท่านั้น
► การนัดส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยื่มฯ ให้รอประกาศแจ้งอีกครั้งทางหน้าเพจ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ยื่นแบบ คลิก: https://is.gd/OKSzJq
view: 264 shares: