ข่าว/กิจกรรม

Dek63 ทีม SPU กำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียน TCAS63 รอบที่ 3

Dek63 ทีม SPU
กำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียน
TCAS63 รอบที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563
เวลา 09.00-17.00 น.
คลิก : http://www.spu.ac.th/page/TCAS63
*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

สถานที่ : ศูนย์รับสมัครศรีปทุม (กทม.)
อาคาร 11 ชั้น 2
โทร : 025586888 ต่อ 2121-4
มือถือ : 0614205641-4

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#SripatumUniversity #SPU
view: 92 shares: