ข่าว/กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ QR CODE ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์

 QR code ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะสอบถามเรื่องเรียน รด. และผ่อนผันทหารรวมถึงกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานค่ะ
ID : 094orbma
sหรือ สแกน QR code ในรูปได้เลยค่ะ
view: 187 shares: