ข่าว/กิจกรรม

ศิลปศาสตร์ SPU ปูพื้นฐานแน่น ได้ใช้ภาษาต่อยอดอาชีพในฝัน

ศิลปศาสตร์ SPU ปูพื้นฐานแน่น
ได้ใช้ภาษาต่อยอดอาชีพในฝัน 5 อาชีพยอดฮิต คือ มัคคุเทศก์ นักแปล/ล่าม เจ้าหน้าที่สถานทูต เจ้าหน้าที่ในบริษัทข้ามชาติและเจ้าหน้าที่สายการบิน
มั่นใจสุด ๆ กับทักษะภาษาที่ 3
ซึ่งเราไม่ได้เน้นเฉพาะด้านภาษาเพียงอย่างเดียว เรามีด้านธุรกิจให้ได้เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมกับความต้องการที่จำเป็นในอนาคตอีกด้วย
 
view: 144 shares: