ข่าว/กิจกรรม

เรื่องเล่าเทคนิคและประสบการณ์การสอนผ่านระบบออนไลน์

เรื่องเล่าเทคนิคและประสบการณ์การสอนผ่านระบบออนไลน์
#SPUยืนหนึ่งเรื่องการสอนonline

"Online Learning during COVID-19: Growth Mindset and Effective Pedagogy are the Keys for Sustainable Online Language Learning"

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Read more: https://bit.ly/KM-TLC09

 
view: 25 shares: