ข่าว/กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ QR CODE กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

       ประชาสัมพันธ์ QR CODE กลุ่มงานกิจการนักศึกษา เพื่อสอบถาม การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร   การประกันอุบัติเหตุ และ พูดคุยสอบถามเรื่องทั่วไป สแกนแล้วสอบถามหรือทิ้งข้อความไว้ได้เลยค่ะ
 
 
view: 65 shares: