อเมฆา ศรีทะบุตร (EBC44)

EMPLOYMENT:
 
  • การศึกษา: ศศ.บ. (อังกฤษ-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศรีปทุม), ร.ม. (การระหว่างประเทศ – มหาวิทยาลัยปารีส), ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ – มหาวิทยาลัยปารีส), ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว - มหาวิทยาลัยปารีส)
  • นักวิเคราะห์สถิติการค้าระหว่างประเทศ ณ สำนักงานอัครราชทูตพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ณ สำนักงานอัครราชทูตพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (Stellvertretender Leiter für Produktentwicklung) บริษัท Baak GmbH&Co.KG สมาพันธรัฐเยอรมัน
  • เลขานุการผู้แทนถาวรไทย (ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทย) ณ สำนักงานใหญ่ขององค์การ  UNESCO กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • นักวิเคราะห์การสื่อสารการตลาด ณ สำนักงานใหญ่โรงแรม Forest Hill ในเครือ Forest Hill – Aquaboulevard กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • ผู้จัดการโปรแกรมบัตร VIP ณ โรงแรมสุโขทัยกรุงเทพฯ (5 ดาว)
  • ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชี ณ สถาบันวิจัย IRASEC โดยกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศส
view: 0 shares: