ข่าว/กิจกรรม

กำหนดการชำระเงินและวัดตัวชุดยูนิฟอร์มนักศึกษา

กำหนดการชำระเงินและวัดตัวชุดยูนิฟอร์มนักศึกษา
ชำระเงิน : วันที่ 1-7 ธันวาคม 2561 จำนวน 2,500 บาท ทุกสาขาวิชา ทั้งนักศึกษาชาย / หญิง
สถานที่ : สำนักงานการคลัง อาคาร 1 ชั้น L
view: 881 shares: