ข่าว/กิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์เปิดเวทีประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี

      คณะศิลปศาสตร์ เปิดเวทีประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี พร้อมเงินรางวัลมากมาย สมัครวันนี้- 16 กรกฎาคม 2561 Download ใบสมัครคลิ๊ก ไฟล์แนบ
      การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษแนวสร้างสรรค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยเน้นทักษะทางภาษา ความคิด สร้างสรรค์
การนำเสนอ และความสมบูรณ์แบบของการร้องเพลงและการแสดง 
          ในเวลาที่กำหนด คือ 5-10 นาที ทั้งนี้การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 รอบ 
รอบแรก: รอบคัดเลือก Blind Audition คัดจากผู้สมัครทั้งหมด ให้เหลือ 10 คน โดยให้บันทึกเฉพาะเสียงร้องโดยใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้องชัดเจน ใส่แผ่น CD ส่งพร้อมใบสมัคร ส่งที่คณะศิลปศาสตร์ ห้อง 11-801 ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
 
รอบตัดสิน: 10 คนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบจะทำการแสดงบนเวทีใหญ่ ในวันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม  2561 Exhibition Hall, Zone C อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 13.00-16.00 น.
view: 865 shares: