จบภาษาหางานอะไรก็ได้ by คุณแตงโม พงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน

มาฟังพี่แตงโม คุณพงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ สาขา EBC มาแนะแนวน้อง ๆ  ในหัวข้อ "จบภาษาหางานอะไรได้บ้าง" ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:00 น. ผ่าน Zoom กันนะคะ