จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ

UploadImage

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ 

วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. 
ณ อาคาร 11 ชั้น 1 โซน C มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.