ธิตินัย พาติกบุตร (เอ็ม)

ธิตินัย พาติกบุตร (เอ็ม)
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ 8
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม


ป.ตรี : คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม
ม.6 : โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย


   ปัจจุบันพี่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทำคดีอาญา โดยเฉพาะคดีพิเศษของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ คดีที่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชน ล้วนแล้วแต่ต้องใช้กฎหมายอาญาเป็นหลัก
ซึ่งพื้นฐานของ ม.ศรีปทุม ก็เน้นหนักในการสอนกฎหมายอาญาอยู่แล้ว ทำให้เข้าใจบริบท
ของกฎหมายว่า ทำไมต้องใชมาตรานี้ ทำไมต้องใชบทลงโทษนี้ และปรับใช้ในเรือ่ งความหนัก ความเบาของข้อกฎหมายทางด้านอาญาได้ครับ

   คณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ทุกท่านเอาใจใส่ดูแลพวกเราในการเรียนเป็นอย่างมาก ถ้า
ไม่เข้าใจตรงไหนก็เข้าไปสอบถามได้ตลอด หลายๆ ครั้งที่เรียนเสร็จ พี่และเพื่อนๆ จะเข้าไปหาอาจารย์เพื่อขอความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่ยังสงสัย ซึ่งอาจารย์ก็ยินดีและเต็มใจอธิบายให้ฟังจนเราเข้าใจทุกครั้ง

   ฝากถึงน้องๆ ที่สนใจด้านนี้ ม.ศรีปทุม เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านกฎหมาย เพราะ
เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ทางด้านกฎหมาย แทบจะเป็นอันดับ 1 หรือ 2 ของประเทศเลยก็ว่าได้ เมื่อบอกใครว่าเราจบจาก ม.ศรีปทุม ทุกคนก็ยอมรับ เชื่อมั่นว่าเราต้องแน่นเรื่องกฎหมาย พี่เชื่อว่าหากน้องๆ ได้เข้าศึกษา คณะนิติศาสตร์ ม. ศรีปทุม จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไป ประกอบอาชีพหรือปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีแน่นอนครับ

 
view: 0 shares: