ผลงานและรางวัล

รางวัลชมเชย ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2559

ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายประเภททีม ทีมละ 3 คน เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับอุดมศึกษา เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายณัฐพงศ์ สิงห์อินทร์
2. นางสาวพิชามญชุ์ อรรถบท
3. นายปฏิพล ผ่องแผ้ว

ได้เข้าร่วมการแข่งขันฯ และได้รับรางวัลชมเชยในรอบคัดเลือก กรุงเทพมหานคร 

UploadImageUploadImage
UploadImageUploadImage

 
view: 375 shares: