ดวงกมล จำสัตย์

ความประทับใจในรั้ว SPU
ประทับใจอาจารย์ทุกท่านในคณะ เพราะว่าท่านดูแลเอาใจใส่นักศึกษาเป็นอย่างดี รวมทั้งเพื่อนๆ ที่เรียนด้วยกันมา น่ารักทุกคนรวมถึงบุคคลกรท่านอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ เวลาเรามีปัญหาก็ปรึกษาได้หมดค่ะ
 
การนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ
ก็เนื่องจากเรียนมาด้านกฎหมายแล้วเราก็ทำงานด้านกฎหมายก็สามารถใช้ได้เต็มที่ แล้วในขณะเดียวกันก็คือว่านอกจากเราจะใช้ในเรื่องของการทำงานแล้วเนี่ย บางครั้งเราก็ช่วยเหลือคนอื่นในเวลาที่เค้ามีความไม่เข้าในใจในเรื่องกฎหมายเค้าก็จะโทรมาซักถามกับคนที่เราเคยรู้จักหรือกับเพื่อนๆที่อาจจะลืมไปแล้วนะคะ
 
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่เจอและวิธีแก้ปัญหา
ปัญหาหนักมากๆ ไม่ค่อยมีนะคะ เพราะเวลาทำงานเรามีการวางแผนเตรียมการเป็นอย่าง ถึงมีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆ เราก็จะสามารถคลี่คลายไปได้ เพราะปัญหาจะไม่หนักมาก และปัญหาเกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความรู้ด้านกฎหมายมากกว่า เพราะว่ากฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงและมีการออกมาใหม่เรื่อยๆ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักกระตือรือร้นที่จะใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม เราก็จะทำงานได้ลำบาก
 
ฝากถึงน้องๆ
สำหรับน้องๆ ที่เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมแล้ว ไม่ว่าจะเลือกเรียนคณะอะไร ก็หมายถึงว่าเรามีความชอบคณะนั้นอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องเอาความชอบนั้นมาเป็นแรงผลักดันเราให้ตั้งใจเรียน ให้เราประสบความสำเร็จในการเรียนนะคะ ส่วนคนที่จบออกไปแล้ว ก็ให้ใช้ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดทุ่มเทให้กับการทำงาน
แม้ในบางครั้ง เวลาเราทำงานเราอาจจะไม่ได้เจอเคสเหมือนในเวลาที่เราศึกษาอยู่ อย่างกฎหมายที่เราไปเจอแต่ละเคสก็จะแตกต่างออกไปจากการเรียนมา เราก็ต้องรู้จักประยุกต์ใช้กับความรู้กับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เราเจอให้ได้ค่ะ
view: 0 shares: