กิตติพงษ์ ประจวบลาภ

บุคลิก
เป็นคนเรียบง่าย ไม่ได้เรื่องมากอะไร
 
งานอดิเรก
อ่านหนังสือ ดูหนัง  ฟังเพลง 
 
ความประทับใจในรั้ว SPU
ประทับใจอาจารย์ที่ท่านเป็นทั้งที่เป็นอาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษ ที่ท่านให้ความเป็นกันเองและใกล้ชิดกับลูกศิษย์ มีข้อสงสัยก็ปรึกษาได้ตลอด รวมทั้งเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ ก็มีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันดีครับ เป็นความประทับใจที่สุดในการเรียนที่นี่
 
การนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ
การเรียนกฎหมายที่นี่ เป็นการเรียนที่เรียกว่าเป็นก้าวแรกหรือเป็นเรื่องเริ่มต้น หลายคนก็จะบอกว่าเพิ่งเริ่มชั้นอนุบาลในสายวิชาชีพกฎหมาย หลังจากนั้นก็ต้องไปเรียนต่อที่ศึกษาต่อที่เนติบัณฑิต แล้วก็ต้องทำอะไรอีกหลายอย่างเพื่อจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ สิ่งสำคัญที่เราได้รับจากที่นี่คือ วิชาความรู้ 100% ถ้าเราไม่มีก้าวแรกที่สำคัญ ไม่มีพื้นฐานที่แน่นและแข็งแกร่งพอ เราคงไปทำงานอื่นต่อไม่ได้ และเราคงไม่ได้รับการยอมรับจากหลายๆ องค์กรที่ใช้บัณฑิตของเรา โดยเฉพาะบัณฑิตนักกฎหมายครับ
 
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่เจอและวิธีแก้ปัญหา
บริษัทที่ผมทำงานปัจจุบันถูกฟ้องร้อง แล้วผมก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมาในการเขียนอธิบาย ทำสำนวนชี้แจงต่อศาล ในที่สุดก็สามารถช่วยให้บริษัทผ่านพ้นคดีไปได้ เรื่องนี้ก็ถือเป็นความภูมิใจสำหรับผมที่ได้มีส่วนร่วมครับ
 
ฝากถึงน้องๆ
การเรียนปริญญาตรีเป็นเพียงการเริ่มต้นของวิชาชีพกฎหมาย สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะจบการศึกษา ต้องเตรียมตัวศึกษาขั้นต่อไป และต้องศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ตลอดชีวิต เราไม่สามารถที่จะหยุดศึกษาวิชากฎหมายไว้เพียงเท่านี้ได้ และยินดีต้อนรับน้องๆ ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอให้ตั้งใจเรียน และอย่าหยุดศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ถ้าคิดว่ารักที่จะอยู่ในอาชีพนี้
view: 0 shares: