กสิชล ว่องไวชล (อาท)

กสิชล ว่องไวชล (อาท)
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ศาลจังหวัดระยอง สำนักงานศาลยุติธรรม
รับราชการเป็นผู้พิพากษามาตั้งแต่ปี 2547 รวมระยะเวลาถึงปัจจุบันประมาณ 13 ปี


ป.ตรี : คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม

การนำความรู้ที่เรียนมาปรับใช้ในการทำงาน
คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ปูพื้นฐานด้านกฎหมายให้ผมค่อนข้างแน่น ทำให้ผมไปเรียนต่อในระดับชั้นเนติบัณฑิตได้ง่ายขึ้น เมื่อเรามีพื้นฐานทางด้านกฎหมายที่ดีแล้ว การต่อ
ยอดในการไปศึกษาในระดับที่สูงกว่า ก็จะทำให้เข้าใจกฎหมายได้โดยง่าย เหมือนกับบ้านเมื่อเรามีรากฐานที่ดี การที่จะสร้างในส่วนต่อๆ ไปก็จะทำได้ง่ายขึ้น


ความประทับใจในรั้ว SPU
คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม สอนโดยคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายในแต่ละด้าน เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ทำให้เราเข้าใจเนื้อหาของวิชานั้นๆ และได้รับประสบการณ์ต่างๆ มากมาย การเรียนการสอนของคณะค่อนข้างเข้มงวด เน้นให้สามารถนำไปปรับใช้ในอนาคตได้ และวางรากฐานสำหรับการไปเรียนต่อในชั้นเนติบัณฑิตตั้งแต่ปริญญาตรี ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดของวิชากฎหมายอย่างลึกซึ้ง เมื่อจบไปแล้วเราก็จะมีพื้นฐานที่ดีสามารถไปประกอบวิชาชีพทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝากถึงน้องๆ
คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม เปิดสอนมากว่า 47 ปี เพราะฉะนั้นประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน ทั้งการสรรหาบุคลากร คณาจารย์ที่มีคุณภาพ จะคัดเลือกจากอาจารย์แถวหน้าของประเทศไทย มีทั้งจากผู้พิพากษาและอัยการ ทุกท่านมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ทำให้เราสามารถเข้าใจกฎหมายในแต่ละวิชาได้ง่ายขึ้น แม้การเรียนจะค่อนข้างเข้มงวด อาจจะเหนื่อยไปบ้างแต่ก็จะทำให้เรามีพื้นฐานที่ดี ผมเชื่อว่า ม.ศรีปทุม สามารถทำให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน


 
view: 0 shares: