ข่าว/กิจกรรม

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ สำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว หรือต้องการปริญญาใบที่สอง

ขอเชิญผู้ที่ต้องการปริญญาใบที่สอง หรือผู้ที่ต้องการทำงานในระหว่างเรียน
สมัครเรียนหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคพิเศษ 

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เรียนจบได้ภายในเวลาอันสั้น

สนใจสมัครได้ที่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เรียนกับนักกฎหมายตัวจริง ประสบการณ์จริง ทั้งในภาครัฐและเอกชน

สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) 9.00 – 17.00 น.
สมัครออนไลน์ที่ goo.gl/KdOXrn
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2383, 2258
หรือ 09 9292 8094

view: 8566 shares: