มานะ ไชยมนตรี

UploadImage

วันแห่งความภาคภูมิใจ ศิษย์เก่านิติศาสตร์ SPU

ภูมิใจมากครับ จากนี้ไปผมก็จะตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งผมเชื่อเสมอว่าถ้าเราทำในสิ่งตรงนี้ดีแล้ว ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานก็จะมาเอง ตั้งใจให้เต็มที่รักษากฎหมายให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและคนรอบข้าง น้องๆ นิติศาสตร์ม.ศรีปทุม พี่ตั้มขอเป็นกำลังใจให้และขอให้น้องๆ ตั้งใจขยันหมั่นเพียรทำตามความฝันที่ตนเองตั้งไว้และเป็นคนดีของสังคมนะ ครับ
view: 0 shares: