ผลงานและรางวัล

ชาว SPULAW ร่วมทำกิจกรรม USR ฟื้นฟูน้ำท่วม รร.บ้านห้วยทรายขาว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ชาว SPULAW ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ในการฟื้นฟูหลังน้ำท่วม ณ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
view: 260 shares: