บริการวิชาการ

สาระน่ารู้ / Guru Talk

เรื่องของกฎหมายไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากอย่างที่คิด และการมีความรู้เรื่องกฎหมายไว้บ้างย่อมจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รู้ไม่มากก็น้อย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้คัดเลือกสาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านต่างๆ ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายมาให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์คณะได้เลือกอ่านตามอัธยาศัย

ดาวน์โหลดสาระน่ารู้ / Guru Talk

 

view: 87 shares: