ผลงานและรางวัล

ค่ายนิติ(ทำ)ธรรม เพื่อสังคม


" ค่ายอาสา SPULAW 60 #นิติ [ทำ] ธรรมเพื่อสังคม " 
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ศรีปทุมและคณาจารย์ร่วมทำจิตอาสาในโครงการ ค่ายอาสา SPULAW 60 #นิติ [ทำ] ธรรมเพื่อสังคม สร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนบ้านเขาขาด ที่จังหวัดเพชรบูรณ์

The Story Behind the Scene: One Scene, Many Memories กว่าจะเป็นอาคาร “ลูกรพีศรีปทุม 2560” ภาพความสำเร็จใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีในการลั่นชัตเตอร์ แต่ข้างหลังภาพแห่งความสำเร็จนั้น ใช้เวลาแรมปีในการเตรียมงาน นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ปัญหามีให้เราแก้ไขไม่เว้นแต่ละวัน มีป้ายหนึ่งที่เราพบที่โรงเรียน บริเวณอาคารที่ก่อสร้าง ปรากฏคำว่า “อดทน” บนป้ายนั้น คำนี้คงเป็นคาถาอีกบทหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้ และเราเชื่อว่าจากการออกค่ายในครั้งนี้ นักศึกษาทุกคนคงได้คาถาประจำใจติดตัวไปไว้ใช้ในอนาคต 
view: 121 shares: