ผลงานและรางวัล

นักศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ได้รางวัลรองชนะเลิศและได้รับโล่เกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตร

นายณัฐดนัยศรีสวัสดิ์และนายอภิรักษ์คงคาเพชร นักศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายแรงงานเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ที่ศาลแรงงานกลางคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รางวัลรองชนะเลิศและได้รับโล่เกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตร
 
view: 535 shares: