ข่าว/กิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 นายฉัตรชัย รุจิตานนท์ เลขานุการศาลแพ่ง และศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2557 นายกิตติพงษ์ ประจวบลาภ เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์บริหารความเสี่ยงองค์กร สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศแก่ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่นดาวรุ่ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2557 
view: 307 shares: