ข่าว/กิจกรรม

ประกาศงดรับสมาชิกวารสารชั่วคราว

ด้วยคณะนิติศาสตร์กำลังดำเนินการปรับปรุงรูปแบบของวารสารนิติศาสตร์ศรีปทุม เพื่อให้มีรูปแบบที่น่าสนใจขึ้นโดยมีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อทำปฏิบัติงานดังกล่าว คณะนิติศาสตร์จึงมีความจำเป็นต้องของดรับสมัครสมาชิกวารสารนิติศาสตร์ศรีปทุมเป็นการชั่วคราว หากคณะนิติศาสตร์พร้อมที่จะเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่แล้ว จะแจ้งทราบอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ต้องขออภัยท่านที่ให้ความสนใจวารสารนิติศาสตร์ศรีปทุม มา ณ ที่นี้ด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารนิติศาสตร์ศรีปทุมจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านตลอดไป
view: 14 shares: