ห้องปฎิบัติการ

คลีนิคกฎหมายศรีปทุม (SPU Law Clinic)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล็งเห็นว่าปัจจุบันยังมีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสในการได้รับความรู้ทางกฎหมายที่ถูกต้อง สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคดีความ หรือ "คลีนิคกฎหมายศรีปทุม" จึงถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ และความช่วยเหลือทางกฎหมายให้แก่บุคคลทั่วไป โดยคณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนมาพูดคุยกับผู้มีปัญหาเดือดร้อน และต้องการคำปรึกษากฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ผู้ที่ต้องการขอคำปรึกษาปัญหากฎหมายสามารถทำได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้
1. เดินทางเข้ามาขอคำปรึกษาได้ด้วยตนเองที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร ดร.สุข พุคยาภร ชั้น 7
2. โทรศัพท์เข้ามาขอคำปรึกษาได้ที่เบอร 02-579-1111 ต่อ 2258
3. ส่งคำถามผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ของคลีนิคกฎหมายศรีปทุม http://www.facebook.com/คลีนิคกฎหมายศรีปทุม-1502206576767110/ 
view: 0 shares: