ข่าว/กิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม: ติวสอบใบอนุญาตว่าความ "ตั๋วทนาย"

ภาพบรรยากาศ การอบรมติวสอบใบอนุญาตว่าความ (ตั๋วทนาย)
กิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป
โดยมีท่านวิทยากร ทนายภูดิท โทณผลิน จากสำนักงานกฎหมาย ภูดิท โทณผลิน (PDL) เป็นผู้บรรยาย
โดยการจัดอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับ การเตรียมตัวสอบ และขั้นตอนต่าง ๆ ในการสอบใบอนุญาตว่าความ
ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้และทางเราหวังว่าจะได้รับความสนใจจากท่านอีกในโอกาสต่อไป
โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
#SPU53th #SMARTSPU #SPUDynamicUniversity
#คณะนิติศาสตร์ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPULaw #นิติศาสตร์ #นิติ #ศรีปทุม #นิติศรีปทุม #นิติศาสตร์ศรีปทุม

————————————
Video ติวสอบตั๋วทนายช่วงเช้า: http://shorturl.at/fvyC1
Video ติวสอบตั๋วทนายช่วงบ่าย: http://shorturl.at/fvyC1
view: 87 shares: