ข่าว/กิจกรรม

หลักสูตร ประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 2 (บางเขน)

หลักสูตร ประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครอง

(ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.)

 

#spulaw #นิติศาสตร์ #นิติ #กฎหมาย #ศรีปทุม #นิติศรีปทุม #อบรมเชิงวิชาการ #ประกาศนียบัตร #วิธีพิจารณาคดีปกครอง #หลักสูตรกฎหมายปกครอง #คดีปกครอง #ตุลาการศาลปกครอง
#รุ่นที่2 #ประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง #ศิษย์เก่า #ศาลปกครอง
#คณะนิติศาสตร์ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ศรีปทุมบางเขน


#slcspu

view: 92 shares: