ข่าว/กิจกรรม

บริการวิชาการสู่สังคม: การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์สำหรับสัตวแพทย์

UploadImage

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 อาจารย์นิติ เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรบรรยายให้กับสัตวแพทยสภา ผ่านระบบ Online ในหัวข้อ ”การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์” โดยมีเนื้อหารูปแบบ ขั้นตอนและการกำหนดประเด็นการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ ทักษะและเทคนิคเบื้องต้น สำหรับนักเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 รวมทั้ง เปิดโอกาสให้สัตวแพทย์ผู้เข้าร่วมอบรมซักถามข้อสงสัย จากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในประเด็นข้อพิพาทและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่าง สัตวแพทย์กับเจ้าของสัตว์

​ทั้งนี้ ทางศูนย์กฎหมายศรีปทุมจะมีการจัดงานอบรมกฎหมายไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและเทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ยต่อไป สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ เพจ Facebook ศูนย์กฎหมายศรีปทุม  https://www.facebook.com/sripatumlegalcenter

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
UploadImage  UploadImage
view: 60 shares: