ข่าว/กิจกรรม

หลักสูตร การบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น

หลักสูตร การบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น
Family Business Management from Generation to Generation

 
  • ธุรกิจจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูก จะมีกระบวนการจัดการธุรกิจแบบ “กงสี” ต่อไปอย่างไร
  • ตระกูลและครอบครัว จะบริหารจัดการอย่างไร มีความแตกต่างกันอย่างไร
  • ความขัดแย้งในการจัดการทรัพย์สินและธุรกิจครอบครัว จะมีทางป้องกันและแก้ไขอย่างไร
  • กฎหมายและเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถเข้ามาบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวและทรัพย์สิน
    ทำอย่างไรได้บ้าง เช่น ธรรมนูญครอบครัว (Family Governance), พินัยกรรม (Will), พินัยกรรมชีวิต (Living Will)
  • โครงสร้างบริษัทแบบกงสีจะแนวทางและวิธีการจัดการอย่างไร
  • การคิดแบบเถ้าแก่ แต่บริหารแบบมืออาชีพ เพื่อให้บริษัทมีการจัดการตามกฎหมายและมีธรรมาภิบาลที่ดี ทำอย่างไร
  • แนวทางการจัดการบริษัทแบบกงสี จะมีวิธีการเข้าซื้อกิจการ การควบรวมกิจการ การแบ่งสัดส่วนทรัพย์สินในกิจการ หรืออาจมีการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนมีแนวคิดและวิธีการอย่างไร
______________________________

#nitinerngchamnong

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
UploadImage  UploadImage
 
view: 68 shares: