ข่าว/กิจกรรม

หลักสูตร ผู้ไกล่เกลี่ยคดีทางการแพทย์ รุ่น 1

ศูนย์กฎหมายศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรม หลักสูตร ผู้ไกล่เกลี่ยคดีทางการแพทย์ รุ่น 1 บรรยายโดยอาจารย์นิติ เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม  เนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562  พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 นำเสนอทฤษฎีใหม่ เทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และความรู้การเป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ยสองระบบทั้งแบบตามพรบ.ไกล่เกลี่ยฯ และแบบปิดภายในโรงพยาบาลเป็นเรื่องสำคัญ โดยเป็นการเรียนรู้และแชร์จากประสบกาณ์จริงในฐานะ medical mediation หลักสูตรนี้สำคัญสำหรับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรทางสาธารณะสุข โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 -17 ธันวาคม 2563  ที่ผ่านมา ห้อง TALK ROOM อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

สำหรับผู้สนใจหลักสูตรนี้รุ่น 2 สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ 
Facebook Page : ศูนย์กฎหมายศรีปทุม หรือ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  คุณปราถนา  02 579 1111  ต่อ  1010, 098 283 9008
—————-
#medicalmediation  #mediator #negotiation #ADR #disputemediationact 
#ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท #ข้อพิพาททางการแพทย์  #ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

#nitinerngchamnong

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
UploadImage  UploadImage
 
view: 92 shares: