ข่าว/กิจกรรม

หลักสูตร ผู้ไกล่เกลี่ยคดีทางการแพทย์ รุ่น 1

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ให้บริการทางสาธารณสุข เข้าร่วมอบรม...

หลักสูตร “ผู้ไกล่เกลี่ยคดีทางการแพทย์ รุ่น 1”
วันที่ 16-17 ธันวาคม 63
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน


วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- อาจารย์นิติ เนื่องจำนงค์

รายละเอียดหลักสูตร
- พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
- บทบาทหน้าที่ของนักเจรจาและผู้ไกล่เกลี่ยกับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
- ทักษะและเทคนิคนักเจรจาผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์
=========
อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 4,900 บาท
สมัครออนไลน์
https://slc.azurewebsites.net/register?uid=25bf1111-c0b1-492d-b3b6-66514470aa10

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (คุณปราถนา)
โทรศัพท์ : 02-579-11111 ต่อ 1010
มือถือ : 09-283-9008 
=========
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
UploadImage  UploadImage
__________________________
#ผู้ไกล่เกลี่ย #ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
#คดีทางการแพทย์ #การระงับข้อพิพาท
#การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์
#spuslc #spulaw #spu #healthlaw #medicallaw #medicalmediation #riskmanagement #crisismanagement
#negotiation #arbitration #adr #mediator #negotiator #disruptivehealthcare #dynamiceducation

SPU...

view: 281 shares: