ข่าว/กิจกรรม

หลักสูตรกฎหมายทางการแพทย์และคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 5

#RegisterNow
ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ให้บริการทางสาธารณสุข เข้าร่วมอบรม...

หลักสูตรกฎหมายทางการแพทย์และคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 5  
ระหว่าง วันที่ 24-25 พ.ย. 63
ณ โรงแรม เอ วัน เดอะ รอยัล ครูส (พัทยา)
รายละเอียดหลักสูตร
- ผลกระทบทางกฎหมายจากคดีทางการแพทย์
- หลักเบื้องต้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
- การจัดการคดีทางการแพทย์ในทางกฎหมายปกครอง
- การจัดการคดีทางการแพทย์กับสภาวิชาชีพ
- กฎหมายกับคดีทางการแพทย์
- ความเสี่ยงในโรงพยาบาลที่มีผลทางกฎหมาย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายทั้ง 3  ท่าน 
- รศ.นพ.สมชาย  อมรโยธิน
- นพ.วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี
- อาจารย์นิติ เนื่องจำนงค์
===================
ค่าลงทะเบียน ท่านละ  3,900  บาท
ลงทะเบียน
https://slc.azurewebsites.net/register?uid=f960df7a-f543-4046-be11-f990f5932423
===================
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (คุณปราถนา)
โทรศัพท์ : 02-579-11111 ต่อ 1010
มือถือ : 09-283-9008 
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
UploadImage   UploadImage
_____________________
#กฎหมายทางการแพทย์ #คดีทางการแพทย์ 
#การบริหารความเสี่ยง #การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์
#spuslc #spulaw #spu #healthlaw #medicallaw
#medicalmediation #riskmanagement
#mediator #negotiator #disruptivehealthcare
#dynamiceducation
view: 133 shares: