ผลงานและรางวัล

ศิษย์เก่าเก่งต้องบอกต่อ

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าที่ผู้พิพากษา ปี 2562
------------------

1 ใน 171 ท่าน ผู้สอบผ่านข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2562 (สนามใหญ่) 

นายพงศกร เคยสนิท 

view: 19 shares: