ข่าว/กิจกรรม

ศาล คือ สถานที่อำนวยความยุติธรรม

อาวุธปืน ถือเป็นอาวุธร้ายแรง ไม่ว่าจะพกไปในสถานที่ใด อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นได้ 

ศาล เป็นสถานที่อำนวยความยุติธรรม ให้แก่ประชาชน ประชาชนควรได้รับความอบอุ่น และรู้สึกปลอดภัย เมื่ออยู่ในศาล ไม่ว่าขณะนั้นจะอยู่ในสถานะโจทก์ พยาน หรือจำเลยก็ตาม ซึ่งสังเกตได้ว่าทุกศาล หน้าห้องพิจารณาคดี จะมีข้อพึงปฏิบัติในห้องพิจารณาคดีประกาศไว้อย่างชัดเจน (ตัวอย่างใน comment) 

ฉะนั้น การพกพาอาวุธปืนเข้าไปในศาล แสดงถึงการไม่เคารพยำเกรงต่อกฎหมาย ถือเป็นความผิดร้ายแรง และมีความผิดฐาน #ละเมิดอำนาจศาล ศาลมีอำนาจสั่งลงโทษได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง... ตาม วิ.แพ่ง มาตรา 33
1. ไล่ออกจากบริเวณศาล หรือ
2. ให้ลงโทษจำคุก (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือปรับ (ไม่เกิน 500 บาท) หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตัวอย่างฎีกา พกอาวุธปืนไปศาล : ฎีกาที่ 5100/2543

#SPU50th #SMARTSPU
#SPUDynamicUniversity

view: 97 shares: