ข่าว/กิจกรรม

ชอบเล่นเกม+อยากเป็นนักธุรกิจ ต้องรีบสมัคร

"เกมสร้างนักธุรกิจ" หลักสูตรของ #คนรุ่นใหม่
กับหลักสูตร The Connectivity of Gamification COG #1 
การเชื่อมโยงศาสตร์แห่งเกมเพื่อสร้างนักธุรกิจที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรประกาศนียบัตร จำนวน 6 วัน (เทียบเท่า 3 หน่วยกิต)
รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่าน/หัวข้อ เท่านั้น

ท่านใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : https://lin.ee/5sNGISc หรือ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 02-579-1111 ต่อ 1518

view: 59 shares: